OTSC Workshop Roermond

17 Maart jongstleden hebben we voor de Zuid Limburgse regio een workshop georganiseerd met als topic: “het behandelen van bloedingen, perforaties en fistels met behulp van het over the scope clip device”.

De locatie voor deze trainingsavond was het congrescentrum “Het Forum” in Roermond.

Vanuit het Atrium Mc waren twee artsen en twee verpleegkundigen vertegenwoordigd.

Uit het Laurentiusziekenhuis Roermond hebben vier artsen, een physician assistant en elf verpleegkundigen enthousiast deelgenomen.

De avond had als doel vertrouwd te raken met het over the scope clip systeem. Vanuit de afdelingen hebben we gemerkt dat er behoefte was aan een praktische training.

Gezien het feit dat het gebruik van de clip een aantal keer per jaar voorkomt, merken we dat het van belang is de ‘skills’ bij te houden door middel van training.

De opzet van de avond was daarop afgestemd. Na de start met een presentatie over de “ins en outs”, indicaties en onderzoeksresultaten van het systeem zijn we op drie workstations “hands-on” gaan trainen.

Op twee werkstations zijn arts en verpleegkundige in teamverband perforaties en gesimuleerde bloedingen gaan behandelen. Een bewuste keuze om met koppels te werken; op deze wijze wordt de praktijksituatie zoveel mogelijk nagebootst.

Het derde station was ingericht om het systeem op de endoscoop te bevestigen.

Na de trainingssessie is de avond geëvalueerd onder het genot van een hapje en drankje. De conclusie was dat het een zeer geslaagde avond was; praktisch ingezet en tevens teambuilding voor beide deelnemende teams!