Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat het BTW tarief op het assortiment van endoscopische katheters per 1 mei 2015 verlaagd wordt van 21% naar 6% BTW.

FMH Medical heeft zich de afgelopen periode ingezet voor een BTW verlaging op het gebied van Endoscopische Katheters om ook op deze manier bij te dragen aan de kostenreductie in de zorg. Niet alleen is de uitkomst van ons verzoek dat de BTW per 1 mei verlaagd wordt van 21% naar 6% BTW maar ook over een periode van bijna 5 jaar zal de BTW teruggevorderd mogen worden door de ziekenhuizen.

Verder heeft FMH Medical een verzoek hebben ingediend om het lage BTW tarief ook te gaan hanteren voor onze flexibele endoscopen met een werkkanaal.
Hierover kunnen wij u het heugelijke nieuws melden dat wij reeds de mondelinge toezegging van de Belastingdienst hebben, deze verlaging te mogen doorvoeren.

Ook het BTW tarief op de flexibele endoscopen met een werkkanaal wordt per 1 mei 2015 aangepast naar 6%.

De komende periode worden alle ziekenhuizen schriftelijk geïnformeerd over de te nemen stappen.