Epilepsie is een serieuze voorkomende chronische neurologische aandoening die bijna 1% van de mensen van alle leeftijden treft. Voorlopige studies wijzen uit dat t-VNS hetzelfde effect heeft als de geïmplanteerde VNS stimulator met het voordeel dat als er geen positief effect voor de patiënt verkregen wordt, de behandeling eenvoudig kan worden beëindigd zonder bijwerkingen.

Nemos® is een nieuwe behandelingsmethode voor refractaire epilepsie.

Volg de link naar de meest recente publicatie in Hersenstimulatie of aanvullende informatie te zien over www.cerbomed.com